Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ
Radosław Cywiński - członek Naczelnej Rady Łowieckiej
Dorota Bułacińska
Andrzej Krakowiak
Leszek Matusiak
Tomasz Sąciński
Zarząd Okręgowy
Agnieszka Jackowska - przewodniczący
Wojciech Rychliński
Stanisław Sierant
Zbigniew Skrzek
Okręgowy Sąd Łowiecki
Jacek Bocianowski - prezes
Witold Balas - zastępca prezesa
Sławomir Koprowski - zastępca prezesa
Przemysław Fiuk
Grzegorz Popiński
Bartłomiej Reczek
Jakub Rudziński
Ryszard Struś
Zespół Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego
Andrzej Sosnowicz - okręgowy rzecznik dyscyplinarny
Jarosław Anioł - zastępca
Radosław Błaszczyk - zastępca
Piotr Gębarowski - zastępca
Przemysław Kępa - zastępca
Bartłomiej Rychliński - zastępca

Copyright © 2009-2021 piotrkow.pzlow.pl