Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie TrybunalskimSTANOWISKO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO
WOBEC PROPOZYCJI ZMIAN W USTAWIE PRAWO ŁOWIECKIE
Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy
Szanowni Państwo,

    Polski Związek Łowiecki jest organizacją społeczną, która swoje działania opiera o nieodpłatne zaangażowanie swoich członków. W 95-letniej historii Zrzeszenia kluczowym elementem była pracą członków na rzecz tej Organizacji i jej niezależny charakter. Polski Związek Łowiecki wykonuje politykę Państwa w zakres prowadzenia gospodarki łowieckiej ale nie otrzymuje z tego tytułu żadnego wsparcia ze środków budżetu Państwa.
    Władze Polskiego Związku Łowieckiego pochodzą z legalnych i demokratycznych wyborów spośród członków tej organizacji dlatego też jako Polski Związek Łowiecki nie możemy zgodzić się z propozycjami Ministra Środowiska upolityczniającymi organy Zrzeszenia poprzez ich powoływanie.
    Wprowadzenie zmian w ustawie Prawo łowieckie polegające na upolitycznianiu Polskiego Związku Łowieckiego poprzez powoływanie przez Ministra Środowiska Łowczego Krajowego oraz łowczych okręgowych przez Łowczego Krajowego doprowadzą do upadku Polskiego Modelu Łowiectwa. Konsekwencje zmian będą dotykać także Koła łowieckie, które najpóźniej w marcu 2020 roku stracą dotychczasowe obwody łowieckie. Nowi wskazani przez Ministra Środowiska łowczowie okręgowi będą wskazywać nowych dzierżawców obwodów (bez prawa pierwszeństwa dzierżawy) – co powoduje, że nie ma żadnej gwarancji, że koła będą mogły dalej dzierżawić te obwody.
    W przedłożonych propozycjach zostaje całkowicie zmarginalizowana strona społeczna poprzez likwidację okręgowych rad łowieckich, komisji problemowych oraz wpływie czynnika społecznego na kontrolę działań Zarządu Głównego PZŁ oraz zarządów okręgowych. Zgodnie z obecnymi przepisami Okręgowa Rada Łowiecka mogła odwołać łowczego okręgowego, obecnie nikt ze strony społecznej nie będzie miał żadnego wpływu na organy PZŁ. Podejmowane działania przez nadawane struktury mogą mieć charakter polityczny i być podyktowane realizacją interesów partyjnych rządzącej w danym okresie partii politycznej, a nie dobrem organizacji społecznej.
    Majątek organizacji społecznej pochodzący ze składek członków zarządzany będzie przez działaczy politycznych a nie wybranych demokratycznie i kontrolowanych przez członków myśliwych. Niewłaściwe zarządzenie powyższym majątkiem może doprowadzić do znacznego wzrostu składek członkowskich aby utrzymać pseudopaństwowy aparat administracyjny, nad którym nikt z członków PZŁ nie będzie sprawował społecznego nadzoru.
    Pozostaje także pytanie co z Polskim Związkiem Łowieckim w momencie wygrania wyborów przez partię polityczną, która jest programowo przeciwna łowiectwu.
    Dlatego też Polski Związek Łowiecki jest przeciwko upolitycznieniu organów Zrzeszenia i apeluje do członków o poparcie działań, które nie dopuszczą do zatracenia społecznego charakteru tej Organizacji o 95 letniej tradycji.

Informujemy, że strzelnica będzie nieczynna od dnia 17.I.2018 do 28.II.2018

strzelnica
FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH (KRS 0000319773) stanowi własność Polskiego Związku Łowieckiego i posiada status organizacji pożytku publicznego - OPP. Prosimy o wspieranie działań fundacji, która od 2009 roku pomaga kołom łowieckim w realizacji programów zasiedlań obwodów łowieckich zwierzyną drobną.

Fundacja uprawniona jest do otrzymywania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017. Zachęcamy zatem do przekazywania pieniędzy w ramach rozliczania podatku, zebrane fundusze pozwolą realizować cele fundacji.

W formularzu PIT należy podać w dziale dotyczącym przekazania 1% podatku na OPP nr KRS0000319773 fundacji.
Stanowisko Ministerstwa Środowiska dot. ustalania wysokości czynszu dzierżawnego. Stanowisko MŚ
Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska w sprawie postępowania ze zwierzętami łownymi w szczególnych przypadkach

pobierz plik
OŻYWIĆ POLA 2016-2018. ROK GĘGAWY
Program aktywnej edukacji ekologicznej "Łowca Polskiego"

Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wierzejska 100 97-300 Piotrków Tryb.
tel. (44) 646-43-76 fax. (44) 646-42-51
e.mail zo.piotrkowtryb@pzlow.pl


Copyright © 2009-2018 piotrkow.pzlow.pl