Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim


FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH (KRS 0000319773) stanowi własność Polskiego Związku Łowieckiego i posiada status organizacji pożytku publicznego - OPP. Prosimy o wspieranie działań fundacji, która od 2009 roku pomaga kołom łowieckim w realizacji programów zasiedlań obwodów łowieckich zwierzyną drobną.

Fundacja uprawniona jest do otrzymywania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014. Zachęcamy zatem do przekazywania pieniędzy w ramach rozliczania podatku, zebrane fundusze pozwolą realizować cele fundacji.

W formularzu PIT należy podać w dziale dotyczącym przekazania 1% podatku na OPP nr KRS0000319773 fundacji.
SZKOLENIE SELEKCJONERÓW
W dniu 22 lutego 2015 roku (niedziela) Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczyna szkolenie dla selekcjonerów zwierzyny płowej. Do egzaminu mogą przystąpić koledzy, którzy legitymują się co najmniej trzyletnim stażem w Polskim Związku Łowieckim.
W dniu 22 lutego br. od godziny 8.00 do godziny 9.00 odbędzie się rejestrowanie uczestników kursu, a od godziny 9.00 rozpoczną się pierwsze zajęcia szkoleniowe. Kandydaci na selekcjonerów powinni mieć z sobą dowód osobisty oraz legitymację członka Polskiego Związku Łowieckiego.

program szkolenia selekcjonerów
SZKOLENIE NOWO WSTĘPUJĄCYCH
Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim uprzejmie informuje, że szkolenie dla osób ubiegających się o uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania rozpocznie się w dniu 18 kwietnia 2015 roku (sobota).
Zgodnie z harmonogramem w dniu 18.04.2015 roku od godziny 9.00 do godziny 10.00 odbędzie się rejestrowanie uczestników szkolenia i omówienie spraw organizacyjnych związanych z prowadzeniem kursu.
W szkoleniu mogą uczestniczyć kandydaci, którzy zostali wpisani do rejestru stażystów prowadzonego przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim do dnia 28 czerwca 2014 roku.
Podczas rejestracji kandydaci powinni przedstawić dowód osobisty oraz dziennik stażysty.
Zapisy na szkolenie będą przyjmowane przez Panią Dorotę Bułacińską pod numerem telefonu (44) 646-43-76 lub mailem na adres: zo.piotrkowtryb@pzlow.pl
SZKOLENIE WETERYNARYJNE
Zgłoszenia z podaniem imienia, nazwiska, nr PESEL oraz adresu zamieszkania przyjmuje Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim - tel. (44) 646-43-76, e-mail: zo.piotrkowtryb@pzlow.pl
Szkolenie zostanie przeprowadzone w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rzemieślnicza 26 w dniach 14-15 marca 2015 roku w godz. 9:00-17:00.
Szacunkowy koszt szkolenia wynosi 100 zł netto.
Stanowisko Ministerstwa Środowiska dot. ustalania wysokości czynszu dzierżawnego. Stanowisko MŚ
Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska w sprawie postępowania ze zwierzętami łownymi w szczególnych przypadkach

pobierz plik
OŻYWIĆ POLA 2013/2014. ROK TRZNADLA
Program aktywnej edukacji ekologicznej "Łowca Polskiego"

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych
pobierz plik

Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wierzejska 100 97-300 Piotrków Tryb.
tel. (44) 646-43-76 fax. (44) 646-42-51
e.mail zo.piotrkowtryb@pzlow.pl

Hubertus Spalski
Immobilizacja
Hubertus Spalski
Pogoda w Piotrkowie Trybunalskim

Copyright © 2009-2015 piotrkow.pzlow.pl