Zawody Svarowski Optic

10 maja 2014 roku


Regulamin
W dniu 12 maja 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 14:00 odbędzie się zebranie prezesów kół macierzystych piotrkowskiego okręgu łowieckiego.

Porządek zebrania:
1. Omówienie nowelizacji ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie.
2. Omówienie projektu nowelizacji rozporządzenia ministra środowiska w sprawie zasad wykonywania polowania.
3. Omówienie zadań zarządów okręgowych i kół łowieckich w zakresie współpracy
ze szkołami oraz przedstawienie materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych
klas 1 – 3; 4 – 6.
4. Sprawy różne.

Zakończenie zebrania około godziny 17:00
Stanowisko Ministerstwa Środowiska dot. ustalania wysokości czynszu dzierżawnego. Stanowisko MŚ
FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH (KRS 0000319773) stanowi własność Polskiego Związku Łowieckiego i posiada status organizacji pożytku publicznego - OPP. Prosimy o wspieranie działań fundacji, która od 2009 roku pomaga kołom łowieckim w realizacji programów zasiedlań obwodów łowieckich zwierzyną drobną.

Fundacja uprawniona jest do otrzymywania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013. Zachęcamy zatem do przekazywania pieniędzy w ramach rozliczania podatku, zebrane fundusze pozwolą realizować cele fundacji.

W formularzu PIT należy podać w dziale dotyczącym przekazania 1% podatku na OPP nr KRS0000319773 fundacji.
Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego będące wnioskiem o zamieszczenie sprostowania do artykułu pt. "Rzeczpospolita Łowczych", który ukazał się w numerze 46 tygodnika Polityka z dnia 13 listopada 2013 roku

pobierz plik
Opinia Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska w sprawie postępowania ze zwierzętami łownymi w szczególnych przypadkach

pobierz plik
Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

zmiana w regulaminie polowań
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 18 grudnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych
nowy druk RPŁ    porozumienie    rozporządzenie 2007    rozporządzenie 2013
OŻYWIĆ POLA 2013/2014. ROK TRZNADLA
Program aktywnej edukacji ekologicznej "Łowca Polskiego"

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.
rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.
pobierz plik
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych
pobierz plik
Uchwała nr 71/2009 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 8 września 2009 w sprawie przyjęcia „Okresowych zasad selekcji i gospodarowania populacjami jelenia szlachetnego w celu zwiększenia udziału III klasy wieku byków”

uchwała nr 71/2009 NRŁzałącznik do uchwały
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2009 roku w sprawie stosowania pułapek żywołownych

tekst rozporządzenia

Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wierzejska 100 97-300 Piotrków Tryb.
tel. (44) 646-43-76 fax. (44) 646-42-51
e.mail zo.piotrkowtryb@pzlow.pl

Valid HTML 4.01 Transitional
Hubertus Spalski
Immobilizacja
Hubertus Spalski
Pogoda w Piotrkowie Trybunalskim